รายละเอียด Content Course (คอร์สเรียน)

เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ

Content Course - Virtual Class (ออกใบประกาศให้ทุกคอร์สเรียน)

: Content Creator 101 – ปูพื้นฐานที่ดี ต่อยอดได้จริงตลอดชีวิต

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

・Content Mindset : วิธีคิดในการทำคอนเทนต์ mindset อะไรบ้าง ที่ต้องมีสำหรับคนทำคอนเทนต์

・วิธีออกแบบชิ้นงาน : จะดีไซน์ชิ้นงานออกมายังไง สิ่งไหนที่ตัดทิ้งได้ สิ่งไหนต้องมีในคอนเทนต์ของเรา 

・เทคนิคการเล่าเรื่อง : แนะนำเทคนิคเล่าเรื่องที่ช่วยให้คนทำคอนเทนต์ทำงานง่ายขึ้น

・Activity ทดลองเล่าเรื่อง : กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเช็กว่าสิ่งที่เรียนไปเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ใครบ้างที่ลงคอร์สนี้ได้ ?

・ใครก็ได้ที่อยากเขียนเป็น อยากเล่าเรื่องเป็น เพื่อประยุกต์ใช้ในงานของตัวเอง (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนำไปใช้เขียน caption ของ  Facebook แบบสั้นๆ หรืออยากจะเขียนบทความยาวๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำคอนเทนต์ทุกประเภท)

・คนที่มีคอมพิวเตอร์ และมี gmail address เนื่องจากเราจะเรียนกันผ่าน google meet  

 ราคา : 3,500 บาท (เรียน 3 ชั่วโมง) 

เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ

: เขียนยังไง ? ให้ได้ Passive Income (เขียนยังไงให้ติดเสิร์ช google ?)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

・วิธีออกแบบชิ้นงาน : จะดีไซน์ชิ้นงานออกมายังไง สิ่งไหนที่ตัดทิ้งได้ สิ่งไหนต้องมีในคอนเทนต์ของเรา 

・วิธีการเขียนแบบ SEO : การเขียนแบบ SEO ให้เสิร์ชติด google ต้องรู้อะไรบ้าง วางอะไรตรงตำแหน่งไหน

・Workshop 1 ชั่วโมงเต็ม : ทดลองเขียนแบบ SEO ให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

ใครบ้างที่ลงคอร์สนี้ได้ ?

・คนที่มีพื้นฐานในการเขียน และอยากต่อยอดการเขียนให้ติดเสิร์ช google เพื่อสร้าง passive income ได้

・คนที่มีคอมพิวเตอร์ และมี gmail address เนื่องจากเราจะเรียนกันผ่าน google meet  

 ราคา : 3,500 บาท (เรียน 3 ชั่วโมง) 

เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ

: ต่อยอด Passive Income ด้วยการสร้าง Content Team (สร้างทีม SEO Content ยังไงดี ?)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

・วิธีทำ Content Calendar : รู้จักวิธีวางแผนงานสำหรับทั้งเดือน เพื่อส่งต่อทีม หรือวางแผนงานเพื่อให้เห็นภาพรวม

・วิธีออกแบบชิ้นงาน : จะดีไซน์ชิ้นงานออกมายังไง สิ่งไหนที่ตัดทิ้งได้ สิ่งไหนต้องมีในคอนเทนต์ของเรา 

・การทำ Keyword Research : หากรู้จักการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด ก็สามารถสร้าง organic traffic เข้าเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง

・Workshop การทำ Keyword Research : ลองรีเสิรช คีย์เวิร์ด เพื่อเช็กความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง

・วิธีการเขียนแบบ SEO : การเขียนแบบ SEO ให้เสิร์ชติด google ต้องรู้อะไรบ้าง วางอะไรตรงตำแหน่งไหน

・Workshop ทดลองเขียนแบบ SEO : ให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

ใครบ้างที่ลงคอร์สนี้ได้ ?

・คนที่มีพื้นฐานในการเขียน และอยากต่อยอดการเขียนให้ติดเสิร์ช google เพื่อสร้าง passive income ได้

・คนที่อยากขยายโอกาส สร้างทีมเพื่อสร้าง Passive Income

・คนที่เป็น Editor, Content Manager

・คนที่มีคอมพิวเตอร์ และมี gmail address เนื่องจากเราจะเรียนกันผ่าน google meet  

 ราคา : 8,500 บาท (เรียน 6 ชั่วโมง) 

เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ

: มองหาคอร์สเรียนคอนเทนต์เพิ่มเติม หรืออยากให้ไปจัดเทรนนิ่งให้บริษัท ติดต่อเพื่อให้ออกแบบคอร์สใหม่ และเสนอราคาให้ได้เลยค่ะ

: เช็กวันและเวลาเรียนได้ที่นี่ (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-297-4164)

เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ
เขียนบทความออนไลน์, เขียนบทความ

: เกี่ยวกับผู้สอน

・ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

・ประสบการณ์ด้าน Content กว่า 10 ปี

・ประสบการณ์ทำ Content | SEO และ Blog กว่า 8 ปี

・ประสบการณ์งานเขียนและเรียบเรียงบทความ กว่า 10,000 บทความ

: Offline :

・ Assistant Editor และ Columnist นิตยสารสัญชาติญี่ปุ่น

・ Assistant Director และ Script Writer รายการโทรทัศน์สัญชาติญี่ปุ่นชื่อดังในประเทศไทย

: Online :

・ PR | Content Manager ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์, ท่องเที่ยว และ อีคอมเมิร์ซ

・ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง บริษัท DIY CONTENTS ให้บริการงานคอนเทนต์และเว็บไซต์ โดยยึดหลัก Design Thinking และ Outward Mindset

ติดต่อ DIY CONTENT