กิจกรรม DIY CONTENTS

event-01
All
SME Club by YourNextYou
Internship Project #1
Course : สอนการวางแผนคอนเทนต์รายเดือนและเขียนเชิง SEO (สอนแบบ 1 on 1)
Course : Online Session
Workshop : Design Thinking
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
design thinking6
Workshop : Design Thinking
design thinking3
Workshop : Design Thinking
intern2
Internship Project #1
smebooth4
SME Club by YourNextYou
smebooth
SME Club by YourNextYou
269967740_634239574294188_7882043247505314635_n
Course : Online Session
intern1
Internship Project #1
269874623_372836384643941_5093361573222676978_n
Course : Online Session
intern4
Internship Project #1
online3
Course : Online Session
KU2
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
269874623_1066830590826499_5392025050121122489_n
Workshop : Design Thinking
KU5
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
online1
Course : Online Session
design thinking5
Workshop : Design Thinking
intern7
Internship Project #1
271236202_334061311690595_6143338182173555440_n
Course : Online Session
design thinking1
Workshop : Design Thinking
intern3
Internship Project #1
smebooth6
SME Club by YourNextYou
course1
Course : สอนการวางแผนคอนเทนต์รายเดือนและเขียนเชิง SEO (สอนแบบ 1 on 1)
design thinking2
Workshop : Design Thinking
269814628_434650175063697_2257695054588470845_n
Course : Online Session
smebooth7
SME Club by YourNextYou
smebooth9
SME Club by YourNextYou
smebooth8
SME Club by YourNextYou
online2
Course : Online Session
KU3
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
course2
Course : สอนการวางแผนคอนเทนต์รายเดือนและเขียนเชิง SEO (สอนแบบ 1 on 1)
intern6
Internship Project #1
design thinking4
Workshop : Design Thinking
KU1
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
smebooth10
SME Club by YourNextYou
course3
Course : สอนการวางแผนคอนเทนต์รายเดือนและเขียนเชิง SEO (สอนแบบ 1 on 1)
intern12
Internship Project #1
smebooth3
SME Club by YourNextYou
smebooth5
SME Club by YourNextYou
KU6
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
intern10
Internship Project #1
;KU4
Project Pitching : เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
intern5
Internship Project #1